Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar.

  1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kommer personuppgifter som namn, efternamn och ort att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
  2. Genom att godkänna dessa Allmänna tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
  3. Ansvarig för tävlingen är: Egmont Publishing AB, 205 07 Malmö
  4. För att delta i tävlingar måste du bo i Sverige eller Finland, samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
  5. Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Egmont Publishing AB. Egmont Publishing AB har en icke-exklusiv, ej tidsbegränsad rätt att utan särskild ersättning publicera bidragen i Min Hästs kanaler och i andra kanaler i marknadsföringssyfte för densamma.
  6. Vid instagramtävlingar godkänner du ditt deltagande i tävlingen, våra tävlingsvillkor samt användarvillkoren för Instagram genom att du laddar upp din bild och taggar den enligt instruktioner i tävlingsupplägget. Genom att delta i tävlingen intygar du också att du själv har tagit bilden. Egmont Publishing AB förbehåller sig rätten att flagga och/eller ta bort bilder som bedöms vara olagliga eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande liksom sådana bilder som kan vara föremål för rättighetsintrång. Dessa villkor gäller också om du mejlar in din bild.
  7. Tävlingar bedömda av en jury kan ej överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut. I juryn ingår redaktionen på respektive titel från Egmont Publishing AB.
  8. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person. Vinsten kan inte bytas mot kontanter eller annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
  9. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev eller e-post.
  10. Egmont Publishing AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade. Egmont Publishing AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.