Text: Johanna Svenningsson – Foto: Getty Images

Om du känner en häst väl, vet du nog hur du ska göra för att kommunicera med den. Säkert har du lärt dig att tolka hästens signaler och hästen har lärt sig att tolka dina. Men hur gör hästar när de kommunicerar med varandra?

Kroppskontakt

Ett tecken på att två hästar tycker om varandra, är att de kliar varandras mankar och ryggar med tänderna. Hästar som kliar varandra har starka band, band som påminner om det som vi människor kallar för vänskap. Kanske har din häst en bästis? Vem vet? Att hästar kliar varandra är extra vanligt på sommaren, när irriterande insekter inte vill lämna hästarna i fred. Tänk då så skönt det måste vara att ha en kompis som kliar där man själv inte kommer åt!

”Djur kan inte prata”, brukar man säga, men faktum är att det inte är riktigt sant. Att djur saknar förmågan att använda sig av ord, innebär inte att de saknar förmågan att kommunicera. Varje djurslag har sitt eget unika språk, precis som vi människor. Och precis som vi människor pratar med våra familjer och vänner, så pratar hästar med sin flock.

Gnäggandet

Att gnägga är hästens sätt att ropa på andra hästar. När hästen släpps ut i hagen, är det vanligt att den gnäggar om de andra hästarna inte syns till. Det hästen säger är: ”Är det någon här?” Ofta svarar de andra hästarna genom att helt enkelt gnägga tillbaka. ”Här är vi!” Hästar som inte tycker om att ridas ut på ensamma, kan leta efter andra hästar genom att gnägga under turen. För hästen är gnäggandet ett sätt att visa att den inte känner sig trygg med enbart ryttaren. Om din häst gnäggar mycket under ridturen, är det därför bra att försöka vara lugn och positiv. Visa hästen att den är trygg med dig. När hästen hälsar på någon som den tycker om – till exempel sitt föl eller sin ägare – är det vanligt att den ger ifrån sig ett lågt och mjukt gnäggande. Detta betyder ungefär: ”Välkommen! Jag är glad att se dig.”

Minspelet är viktigt

Hästar använder sig även av ansiktsmimik för att kommunicera med varandra. Signalerna är ofta mycket små, vilket kan göra dem svåra för människan att tolka. Det kan till exempel röra sig om en vidgning av näsborrarna eller en skrynklad överläpp. Uppdragna näsborrar är ett tecken på missnöje. Hästarna är av naturen mycket uppmärksamma på dessa små signaler. Minspelet är, näst efter öronspelet, det viktigaste sättet för hästar att kommunicera med varandra.

Öronen säger mycket

Hästar kommunicerar framför allt via kroppsspråk, och det viktigaste verktyget är öronen. Genom att spetsa öronen framåt, visar hästen att den är glad och nyfiken. Om hästen istället är arg eller irriterad, lägger den öronen bakåt. Det betyder ungefär: ”Kom inte nära”. Öronspelet är ofta lätt att se, både för andra hästar och för människor.

Skriket, det fientliga lätet

Ett tecken på att två hästar inte kommer överens, är att de skriker ”iiih” samtidigt som de stampar med framhovarna. Det är också vanligt att hästarna har ett irriterat ansiktsuttryck, uppdragna näsborrar och spända läppar.

Jag respekterar dig.

Hästens sätt att visa en mer ranghög häst respekt, är att stå med framsträckt hals och huvud och samtidigt spetsa öronen. Det är också vanligt att hästen intar en lätt hopsjunken hållning. På detta sätt talar hästen om att den inte utgör något hot.

Bajs, en informationskälla

För hästarna själva är deras bajs inte bara bajs. Det fungerar också som en slags visitkort. Vem har inte varit med om att hästen velat stanna och lukta på bajshögar längst vägen? För ryttaren kan det upplevas som ett irriterande avbrott, men för hästen handlar det om att ta reda på vem som varit på platsen.

Stick iväg från min mat!

När hästarna utfodras i hagen, händer det att det blir bråk. Bråk kan till exempel uppstå när en häst försöker försvara ett visst ställe i hagen, eller att en mycket ranghög häst inte vill dela med sig. I vissa fall kan det räcka med en varnande blick för att en mindre ranghög häst ska lämna maten och gå sin väg. Det är också vanligt att den häst som är högst i rang lägger öronen bakåt, samtidigt som den hotfullt nafsar åt de andra hästarna. För att minska risken för bråk, bör man därför inte placera ut högivorna – eller foderhinkarna – för tätt.

Kroppshållning

Hästars kroppshållning är ofta mycket tydlig. En spänd kroppshållning kan betyda att hästen känner sig frustrerad. Kanske uppskattar hästen inte sin nya kompis i boxen bredvid, utan vill säga: ”Du inkräktar på mitt område”. Om du rider i naturen har du kanske lagt märke till att hästen gärna höjer huvudet när den ser någonting som verkar misstänksamt. Kanske har du även varit med om att hästen, i samma veva, har stannat tvärt. Att stå med höjt huvud och svans är hästens sätt att tala om att fara hotar. Om det är andra hästar med på turen kommer de genast att förstå signalen.

Stegringar

Det kan se otäckt ut när två hästar stegrar sig mot varandra, men oftast handlar det inte om aggressivitet utan om att visa dominans. Hos vildhästar är beteendet ett sätt att jaga iväg rivaler. Hos tamhästar är stegrandet vanligtvis en del av en lek, och betyder ungefär: ”Jag är mycket större än du”.

BOKTIPS!

Om du är nyfi ken på att veta mer om hästars kommunikation och beteende så fi nns det massor av intressant läsning i boken ”Hästens kroppsspråk” av Susan McBane.

Bakutsparkar

När vi blir irriterade på en kompis, är det vanligt att vi fräser åt personen i fråga. Om vi känner oss riktigt provocerade, kanske vi till och med ryter till. Hästar sparkar istället bakut mot den som retas eller provocerar. Att din häst sparkar bakut mot en annan betyder inte att din häst är dum, utan att den andra hästen har gjort något som din häst starkt ogillar. Kanske har den kommit för nära, eller nafsat i din hästs täcke. Precis som människor så kan hästar vara riktiga retstickor!