Text: Anna Carlsson-Käck • Bild: Fotolia

När du sitter till häst är det din kropp som talar om för hästen vad du vill att den ska göra. Det är små, små signaler i olika kombinationer som gör att hästen förstår vad du vill. Vi kallar det för ryttarens hjälper.

I första hand är det dina händer, dina ben och din vikt som kommunicerar med hästen. Ibland kan man behöva hjälpa till med sin röst, ett spö eller sporrar. Allt det här tillsammans gör att ryttare och häst förstår varandra. Målet är att hjälperna ska kunna göras så osynliga som möjligt. När du tittar på riktigt duktiga ryttare är det nästan omöjligt att se att de gör något alls. Ändå får de hästen att dansa fram.

 

Hjälper arbetar ALLTID tillsammans

Även om vi delar in hjälperna i tygelhjälper, skänkelhjälper och vikthjälper så ska de aldrig användas var och en för sig; de jobbar tillsammans. Det vill säga att om du till exempel tar ett tygeltag gör du samtidigt något med en skänkel- eller vikthjälp, annars förstår inte hästen vad den ska göra. Det här kan låta krångligt men efter ett tag blir det naturligt. En del av det gör du säkert redan nu utan att tänka på det.

Tygelhjälper

Man håller isär förhållande och ledande tygeltag.

Ett förhållande tygeltag. Vill du till exempel göra halt tar du i båda tyglarna samtidigt och gör en förhållning, lika starkt i båda. Hur starkt ett förhållande tygeltag ska vara får anpassas efter situationen och hästen. Du kanske bara behöver krama lite extra om tyglarna med  fingrarna eller så behöver ta med hela handen. Ett ledande tygeltag visar hästen åt vilket håll den ska gå. Exempel: Du vill vända åt höger. Du för då ut högerhanden rakt ut från hästens hals och tar sedan tillbaka handen direkt. Samtidigt som du gör det ledande tygeltaget åt höger måste du ge efter lite på vänster tygel så att hästen ”får plats” att vända. Var mjuk och snäll i din hand och kom ihåg att direkt efter en förhållning ska du släppa lite på tygeln igen; ge en eftergift. Förutom förhållande och ledande tygelhjälper  nns även reglerande, mothållande, uppresande och understödjande tygeltag.

Skänkelhjälper

Dina ben, det vill säga skänklarna, delas in i över- och under skänkel. Överskänkeln är från din höft ner till ditt knä och från knäet och ner till tårna kalllas benet för underskänkel.

Skänklarna kan vara:

• Framåtdrivande

Får hästen att röra sig framåt. Håll om hästen med båda skänklarna med lika mycket tryck i båda. Ofta räcker det att du bara håller om lite extra men ibland kan du behöva ”knacka” lite försiktigt med dina underskänklar.

• Sidförande

Får hästen att gå åt sidan. Håll om hästen med båda skänklarna men ge lite mer tryck i den ena. Mer tryck i vänster skänkel får hästen att gå åt hö- ger och tvärt om. Genom att hålla underskänklen på olika ställen på hästens sida kan du få den att flytta exempelvis bara framdelen.

• Förutom framåtdrivande och sidförande skänkel  nns även vändande, reglerande, böjande och understödjande skänkel.

Den viktiga rösten

Att prata med hästen hjälper också dig och din häst att förstå varandra. Ett långsamt ”braaaa” gör hästen lugn medan ett kort och snabbt ”fram” gör hästen mer alert. Om man är konsekvent, det vill säga använder samma kommando varje gång du till exempel vill att hästen ska gå framåt, kan hästen lära sig att förstå flera olika ord och röstkommandon.

Vikthjälper

Tygelhjälperna och skänkelhjälperna måste man lära hästen att förstå. Vikthjälperna förstår hästen däremot redan allra första gången den får en ryttare på ryggen. Man kan säga att den följer din vikthjälp per automatik och det gör den för att inte tappa balansen. Om du till exempel lutar dig lite mer åt vänster blir du ju lite tyngre i vänstersidan. Då vill hästen gå åt vänster för att orka bära upp dig och inte tappa balansen. Det är därför det är så viktigt att lära sig att sitta så stilla i sadeln som möjligt och att faktiskt sitta mitt på hästen och att följa med i hästens rörelser. Annars stör man hästen och det blir svårt att använda vikthjälperna på ett bra sätt.

Du kan använda vikthjälperna för att exempelvis vända hästen, minska tempot inom en gångart eller öka framåtdrivningen. Vill du till exempel få hästen att öka sätter du dig tyngre ned i sadeln samtidigt som du lättar en aning på din hand.

Spö och sporrar

Spö och sporrar används för att förstärka de naturliga tygel- och skänkelhjälperna. Om man ska använda dessa förstärkande hjälpmedel är det viktigt att man vet vad man gör. Ta hjälp av din ridlärare eller tränare.