Hästar är vanedjur och behöver fungerande rutiner. De vill ha foder på regelbundna tider och de vill komma ut samma tid varje dag. De vill också få daglig motion och omvårdnad.
Vissa tror att ridskolehästen mår dåligt, har ett tråkigt liv och bara står i en box eller spilta och väntar på kvällens lektioner. Men faktum är att ridskolehästen ur djurskyddssynpunkt oftast har ett väldigt bra liv!

Ridskolehästen får:
* Daglig skösel och tillsyn av personal
* Mockning varje dag
* Skoningsschema med 6-8 veckors intervall
* Vaccinationsschema och veterinärcheck
* Daglig motion under ledning av ridlärare
* Daglig utevistelse
* Social kontakt med andra hästar, oavsett om det är i hagen eller i stallet
* Foder på regelbundna tider

För att driva ridskola behövs nämligen ett särskilt tillstånd från Länsstyrelsen. Det finns också lagar som talar om exakt hur hästar ska hållas, t.ex. när det gäller hagar, foder och stallmiljö. Länsstyrelsen är de som kontrollerar om lagarna följs och om hästarna mår bra. Ridskolor har med andra ord ögonen på sig!
Mer info finns på Jordbruksverkets hemsida!
http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hastar.4.389b567011d9aa1eeab80008.html

Många ridskolor har fortfarande spiltor, vilket det finns delade meningar om huruvida det är bra för hästen eller inte. Dock får man enligt lag inte bygga nytt stall med spiltor. De ridskolor som vill ha nytt stall måste alltså bygga boxar, vilket betyder att spiltorna förr eller senare försvinner. Hästar får heller inte stå i spilta mer än 16 timmar per dygn. Om en häst inte trivs i spilta är det ridskolans ansvar att flytta hästen till en box eller hitta någon annan bra lösning. Läs mer vad som gäller angående spiltor i länken ovan.

Det finns såklart hästar som inte trivs med att vara på ridskola och som inte klarar av att bli hanterade och ridna av så många olika människor. Det är en ridskolas ansvar att se till att alla hästar är lämpade till det de ska göra. Om en häst visar tecken på att inte trivas bör den alltså inte vara kvar på ridskolan. Samtidigt finns också privathästar som inte har det bra hos sina ägare. En ridskola är en bättre plats än ett privatstall där man inte är hästkunnig eller inte ger hästen det som den behöver.

Om man ser till kontinuiteten när det gäller foder, tillsyn, hagtid, motion, skoning etc. så har ridskolehästar överlag ett optimalt liv, men som sagt så finns det avvikelser lite här och var.

De ridskolor som sköter hästarna på ett bra sätt och har fungerande rutiner, är väldigt bra föredömen för dem som själva vill skaffa häst.