Studs

Mellan studshinder ska det för storhäst vara ca 3-3,2 m. Om studsserien rids an i trav, ska det vara något kortare mellan dom två första hindren, än mellan resten av hindren i serien. Det beror på att hästen inte har så mycket tempo med sig in i serien när den travar i anridningen och därför blir första språnget något kortare än resten. Som ni kunnat läsa tidigare, är studs en gymnastikövning som kan ridas an både i trav och galopp. Om en travbom används före hindret, ska det för storhäst vara ca 2,5 m mellan bommen och första hindret.

Själva studsserien ska ha låga hinder, helst runt 50 cm. Men en studsserie kan användas även som en inledning till ett fristående hinder, som kan vara högre om man vill. Om det fristående hindret ska vara ett galoppsprång ifrån sista studshindret, ska man för storhäst ha ca 6,5-7 m efter studsen.

 

5,5:a

En 5,5:a är också en gymnastikövning. Det är en serie med två hinder som alltid rids av i trav. Avståndet mellan dom två hindren är, som det låter, 5,5 m (för storhäst). Om man vill rida an i trav blir 5,5 m alldeles för trångt och då blir det inte längre en 5,5:a. Övningen förlorar i så fall också sitt syfte, eftersom den är stärkande och gymnastiserande särskilt p.g.a att den rids i trav. Sedan kan man självklart rida mot en serie med två hinder i galopp, men då blir det en annan sorts övning med mer fokus på rytm och tempo än styrka och gymnastik.

En travbom före första hindret är att föredra. En häst som ger sig iväg före eller i serien, kan få hjälp av flera travbommar före serien för att hålla takten och tempot, eller en bom mellan första och andra hindret.

I filmen nedan kan ni se hur en 5,5:a rids.

 

Kombination

En kombination består av två eller flera hinder tätt följt av varandra. Det ska vara antingen ett eller två galoppsprång mellan varje hinder för att räknas som en kombination. Är det fler galoppsprång än så, blir det ett relaterat avstånd (läs mer på hastenochjag.se/relaterat-avstånd).

En kombination rids alltid i galopp och hindren ska vara ungefär lika höga (inget lågt hjälphinder). En kombination är svårare att hoppa än en 5,5:a. Men en 5,5:a eller andra gymnastikserier kan vara en bra förberedande övning för att så småningom hoppa kombination.

 

Vill du veta mer om avstånd? Läs på hastenochjag.se/avstandstabell