Dom flesta vet nog att det finns både hopp- och dressyrsadlar. Men varför ska man ha olika sadlar och hur skiljer dom sig åt? Kan man hoppa i en dressyrsadel och rida dressyr i en hoppsadel?

I hoppningen använder man sig av lätt sits. Detta för att avlasta hästens rygg och vara följsam över hindren. Lätt sits kännetecknas av att det går en lodrät linje mellan axel, knä och tå. Det innebär att axlarna är något framåtdragna, till skillnad från den lodräta sitsen där axeln är i linje med höften och hälen. Händerna ska också vara något längre fram. Man ska vara ”hoppredo”. Med det menar jag att det ska kunna komma ett hinder när som helst och man ska då vara redo och i balans att följa hästen i språnget.

Om man sitter alltför djupt i sadeln och inte har något tramp i stigbyglarna (mer som i dressyren) så kommer man hamna i bakvikt över hindret. Det tar för lång tid att gå från den sitsen till lätt sits. Man är då inte ”hoppredo” och kommer hamna efter hästen i språnget, samt att hästen inte får någon eftergift från handen.

Det finns olika grader av lätt sits. Man brukar prata om lätt sits och djup lätt sits, även kallat två- och trepunktsits. Tvåpunktsits innebär att man står upp i stigbyglarna och inte lägger någon vikt i sadeln. I trepunktsitsen har man även kontakt med sadeln men sitter inte så djupt som i dressyren. Fortfarande ska stor del av vikten vara förlagd i stigbyglarna så att hästens rygg avlastas. Stigbyglarna måste då vara så pass korta att man kan stå upp och fortfarande ha knäna böjda och hälarna nertrampade. Blir stiglädren för långa så kommer man istället att stå ”på tå” med raka ben och låsta knäveck, vilket ger en väldigt stel skänkel

 

Hoppsadeln
Om man tittar på en häst som hoppar, speciellt i slow motion, kan man se att det ser väldigt elastiskt ut (se filmen). Ryttaren måste också vara elastisk och det är bara möjligt om man har en korrekt lätt sits med elastiska skänklar (och lagom korta stigläder).

En hoppsadel är mindre, lättare och inte lika välvd som en dressyrsadel. Bakvalvet är mycket mindre och man hamnar då inte så djupt utan får lättare att ställa sig upp och stå kvar, utan att stöta i bakvalvet. Hoppsadelns knävulster sträcker sig längre fram mot hästens bog, än vad det gör på dressyrsadeln. Det gör att knäna får bra stöd, eftersom dom hamnar längre fram med kortare stigläder.

 

Kan man rida dressyr i hoppsadel?
Absolut! Dressyr tillhör ju det dagliga arbetet, även om man är hoppryttare. Man hoppar inte varje dag för då skulle inte hästen hålla. Är man hoppryttare kanske man dessutom bara har hoppsadel. Däremot är hoppsadeln som sagt anpassad till att rida med lite kortare stigläder och länger man dom får inte knäna samma stöd av knävulstrena. Sadeln är heller inte lika djup som dressyrsadeln och det blir kanske lite svårare att få en riktigt bra dressyrsits. Man får komma ihåg att markarbete mer är hopphästens dressyr. Ofta, men inte alltid, innehåller ett sådant pass bommar fast på marken, eller också småhinder.

Vad man än ska ha hästen till, ska den vara väl förberedd för det. Ska man satsa på att hopptävla, ska både hästen och ryttaren träna inför det även om det inte alltid är hinder inblandade. Även utan hinder tränar man sin sits och balans inför hoppningen. Det blir kanske inte optimalt att sitta med dressyrsadeln och träna skänkelvikningar dagen före man ska tävla hoppning…? Kanske är det bättre att då rida sitt dressyr/markarbetespass i hoppsadeln så att man samtidigt tränar sitsen och balansen mer hoppanpassat. Då blir man bättre förberedd!

Om man däremot enbart vill satsa på dressyr så är en dressyrsadel verkligen att föredra.

Som jag skrev i förra inlägget föredrar jag hoppsadel när jag rider ut, men det är individuellt och alla gör som dom själva vill!