Hämta hästen från hagen
Smyg dig aldrig på en häst, särskilt inte bakifrån. Den kan bli rädd. Många hästar kommer fram till grinden. Sätt på grimman och/eller haka i grimskaftet. Håll hela grimskaftet i höger hand när du går fram till grinden. Öppna grinden med vänster hand och led sedan ut hästen genom grindhålet. Vänd den tillbaka mot grindhålet när du ska stänga igen. När det är klart leder du den till stallet. MH Ridskola
Ha gärna en medhjälpare med dig, framför allt om det är flera hästar i hagen som vill följa med ut. Om det är flera hästar som ska hämtas ska alla hästar vara fastknäppta med grimskaft innan grinden öppnas.


Släpp hästen i hagen
När du ska släppa en häst i hagen gör du ungefär tvärtom som när du tar in den. Led in hästen genom grindhålet, låt den vända och stäng grinden. Öppna grinden rejält så att inte hästen fastnar i den eller blir klämd. Ha gärna en medhjälpare med dig som kan sköta grinden! Hästen ska alltid vara vänd med huvudet mot grinden när du släpper den, annars riskerar du att bli sparkad om hästen gör ett glädjeskutt och sparkar bakut.
Om det är flera hästar som ska släppas samtidigt leder man in alla på en rad och ställer upp dem med huvudet mot staketet och med minst en hästlängd mellan varje häst. Man har kontakt med varandra och släpper hästarna samtidigt.
Var uppmärksamma så ni inte blir omkullsprungna av glada hästar!
Foto: Fotolia/IBL