Visste du att om du är nervös när du ska närma dig en häst, kan även hästen bli nervös!?
Text: Sara Holmgren, Foto: Fotolia/IBL


Därför ska du alltid röra dig lugnt och bestämt och undvika hastiga rörelser när du är med hästar. Hästar är flyktdjur och därmed alltid på sin vakt mot faror. De har koll på om någon i flocken är orolig. Blir de skrämda säger deras naturliga instinkt att de ska fly, innan de ens hinner tänka efter!

MH RidskolaDenna instinkt räddar vildhästar från att bli tagna av rovdjur som smyger sig på dem. Med detta i tanken är det lätt att förstå varför man aldrig ska överraska en häst, eller hur? Den kan ju bli skrämd innan den hinner se att det bara är du!

På en del ridskolor står hästarna fortfarande i spiltor. Då står de med bakdelen mot stallgången. När du ska gå in till en häst måste du först smacka eller säga något så att den hör att du kommer. Ofta flyttar hästen på sig då så att du kan gå in till den. Gå fram till dess huvud så att den kan hälsa på dig. Se till att den alltid vet var du är. Om den lägger öronen bakåt och piskar med svansen är den irriterad. Då är det bra om du kan få hjälp av någon som känner hästen väl.

Om hästen står i en box måste du också smacka eller säga något när du kommer, så att hästen inte blir överraskad. Oftast kommer den fram till dig vid boxdörren för att hälsa. Locka på hästen om den står med bakdelen mot dörren. Låt inte hästen komma mellan dig och dörren, utan se till att du är den som har närmast ut. Då kan du lätt lämna boxen om det behövs.